Informace pro rodiče

Název školy: Mateřská škola,Příbram VIII,Školní 131
Zřizovatel: město Příbram
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70 88 78 96

Adresa školy:
Mateřská škola
Školní 131
Příbram VIII
PSČ 261 01

Číslo účtu: 524 122 359 / 0800

Budova A – Ředitelství školy
Telefon: 318 626 496
mob.tel.: 774 406 222 – slouží k přímému kontaktu s ředitelkou školy, neslouží k omlouvání nepřítomnosti dítěte
e-mail : pbms14@volny.cz
http://msskolni.skolky.pb.cz

Budova B – Odloučené pracoviště

Telefon: 318 626 497
mob.tel.: 778 714 564
e-mail : ms13pb@volny.cz
http://msskolni.skolky.pb.cz

Školní jídelna – odloučené pracoviště

Telefon: 318 622 885
e-mail: sj131@volny.cz