Zápis do MŠ

Byly přijaty všechny děti, které se účastnily zápisu do naší MŠ. Schůzka rodičů bude 30.5.2017 v 15.00 hodin ve třídě, kde probíhal i zápis. Více v souboru níže.

Výsledky zapisu pro skolni rok 2017-2018

Pokud bylo Vaše dítě přijato na více MŠ a rozhodli jste se pro jinou MŠ, prosím o neprodlené nahlášení ( telefonicky, osobně nebo elektronicky na email : pbms14@volny.cz
Děkuji za spolupráci, budeme se na Vás těšit.

Tento rok je zákonem stanoven Zápis (den posledního termínu pro podání přihlášky k docházce Vašeho dítěte do MŠ) na období od 2.-16.května. Termín zápisu byl naším zřizovatelem stanovený na 4. května 2017 od 10.00 do 16.00 hodin.
Během měsíce dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou buď přímo v naší škole, nebo si ji stáhnout z našeho webu.

V den zápisu přijdete s již vyplněnými tiskopisy i s Vaším dítětem do mateřské školy.

U nás máte možnost si zvolit , do které třídy a případně s kým byste chtěli chodit od začátku nového školního roku. Pokud to bude v možnostech školy, rádi Vám vyhovíme.

Pokud budete chtít nastoupit v průběhu školního roku, je to možné pouze v případě volných míst ve třídách. Obraťte se prosím na ředitelku školy.Telefon : 318 626 496
 

K zápisu:
Ze strany rodičů je třeba přinést do MŠ Žádost, potvrzení o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Potřebné tiskopisy si rodiče mohou vyzvednout ještě před zápisem v mateřské škole nebo si je stáhnout na konci stránky z odkazu.

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1)    Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ nejdéle do dne zápisu.

2)    Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3)    Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu v MŠ dne 9. května od 10.00 do 14.00 hodin, doplnit spis o další sdělení je možno nejdéle do 12. května.

4)    Děti jsou přijímány od 1.9.2017 pro školní rok 2017- 2018. Pro rodiče dětí, nastupujících později, platí povinnost úhrady za předškolní vzdělávání již od září 2017, ředitelka školy může platbu snížit ( po podání písemné žádosti na poloviční výši 125,-Kč). Pokud rodič tento poplatek neuhradí, nemůže ředitelka školy zaručit přijetí jeho dítěte v pozdějších měsících roku 2017 a 2018.

5) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování. 

Další informace najdete na konci této stránky v přílohách.

Romana Plecitá

ředitelka školy

Doklad o radnem ockovani

Žádost o přijetí do MŠ 2017

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Školní kritéria 2017

Směrnice k přijímání dětí 2017