Zabezpečení školy

Do naší školky byl nainstalován bezpečnostní sytém SAFY. Každému z rodičů tím byl dán klíč, ať v podobě osobního otisku prstu, který nelze ZAPOMENOUT, ZTRATIT, ZNEUŽÍT a je vždy při ruce, tak čipu.

Projekt s názvem  “ V mateřské školce je nejen milo, ale i bezpečno! “  byl podpořen Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015.

Celkem jsme získali příspěvek ve výši 42 424,-Kč, což je 60% celkových nákladů na pořízení 4 kusů videotelefonů s příslušenstvím pro obě budovy.

 

Vážení rodiče!

 Z hlediska bezpečnosti dětí (především vůči vniknutí CIZÍCH NEŽÁDOUCÍCH OSOB  do MŠ) byl nainstalován videotelefon.

V době, kdy bude budova uzamčena, použijte nejprve zvonek do přízemí – třída BERUŠKA, případně zvonek ŘEDITELNA.

 

Zkušební režim uzamykání budovy:

6,00 – 7,30          uzamčeno – zvoňte na zvonek s označením BERUŠKA(budova A), KRTEČEK(budova B)

7,30 –  8,00          odemčeno – vstup osob do MŠ bude kontrolovat školnice

8,10 – 12,00        uzamčeno – zvoňte 1.Beruška, 2. ředitelna(budova A)
8,10 – 12,00        uzamčeno – zvoňte 1.Krteček, 2. kancelář(budova B)

12,00 – 12,45      odemčeno – vstup osob do MŠ bude kontrolovat školnice

12,45 – 14,30      uzamčeno – zvoňte 1.ředitelna, 2.Beruška(budova A)
12,45 – 14,30      uzamčeno – zvoňte 1.kancelář, 2.Krteček(budova B)

14,30 – 15,30      odemčeno – vstup osob do MŠ bude kontrolovat školnice

15,30 – 16,30      uzamčeno – zvoňte Beruška(budova A), Krteček(budova B)

V zájmu bezpečnosti vašich dětí nedovolujte vstupovat cizím osobám, které neznáte do budovy společně s vámi.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.